Pozvano predavanje

 

Docentica Odsjeka za slavistiku filološkog fakulteta MGU (Državno Sveučilište u Moskvi) „Lomonosov“ Jakuškina Ekaterina održat će pozvano predavanje pod nazivom Slavenska etnolingvistika na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Predavanje će se održati u ponedjeljak 25. studenoga 2019. u 12 sati u predavaonici 31.